CRU

Documentation: CRU statement about Climate Data availability

Documentation from CRU about raw data.

This statement has been deleted from the CRU website and is no longer available online. It's copied from the Google Cache from october 21st, 2009 on december 9th, 2009.

Via
[Videnskab.dk] Læs mere>>

Klima-gate forskere slettede rådata om temperatur

Klimaforskere fra University of East Anglia slettede datagrundlaget for deres analyse af global opvarmning. Dermed er det ikke muligt at kontrollere, hvilke justeringer de har foretaget.

Ifølge en artikel i The Sunday Times blev de justerede data beholdt, mens originaldataene, lagret på papir og magnetbånd, blev smidt ud i 1980erne for at spare plads, da CRU flyttede til nye bygninger. Læs mere>>

Syndicate content